pha chế dung dịch

Giúp mình với các bạn ơi!!! Có 3 bình đựng lần lượt các dung dịch KOH 1M, 2M và 3M , thể tích mỗi bình là 1 lít .Cần lấy từ mỗi bình tương ứng bao nhiêu lít để pha thành dung dịch KOH 1.8 M có thể tích lớn nhất ?

Vậy bạn cho biết thể tích pha chính xác đi chứ! Thể tích lớn nhất là bao nhiêu? Thân!

thế mới là vấn đề. tìm thể tích lớn nhất có thể pha được? nếu cho trước thể tích còn bàn làm gì nữa!!!

Theo tôi thì thế này: Lấy 1 lít 1M + 1 lít 2M -> 2 lít 1,5M (coi thể tích không đổi nhé) Gọi x là thể tích 3M cần cho vào 2 lít 1,5M trên để được 1,8M, theo quy tắc đường chéo (vì xem V được bảo toàn nên có thể áp dụng cho CM) ta dễ dàng tính được x = 0,5 lít Vậy thể tích lớn nhất là 2,5 lít. Keke Ai pha được thể tích lớn hơn không? Lí luận của tôi: Vì 1<1,8<2<3 -> cần phải lấy 1M nhiều nhất có thể… cứ thế mà suy ra! Thân!

cho mình hỏi trong khi mình đo PH của dd các chất thì thấy sự không bình thường như: PH NaHSO4 có PH=1, NH4Cl=6, NH4NO3=5. mình thật sự không hiểu nổi các kết quả này đều trái ngược với kiến thức ngày xưa mình đã từng học. Ai giúp mình với.