Phần mềm luyện nói tiếng Anh miễn phí

Phần mềm này rất hay có 20 bài cho bạn tập. Giao diện Tiếng Việt rất dễ dùng.

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1972&Itemid=292

lam sao tải về máy được

bạn đăng ký thành viên - rồi tải về.