Phần mềm TOSHIM cho phổ NMR

Hi mọi người,

Mình chạy phổ NMR giờ copy data lại nhưng mở không được vì không có phần mềm chuyên dụng TOPSHIM để chạy NMR. Bạn nào có cho mình xin 1 bản nhé.

Cảm ơn nhiều.