Phân tích các thông số theo TCVN

Mình hiện đang muốn tìm tài liệu phân tích các thông số trong nước như các kim loại và muối dinh dưỡng theo TCVN ( ví dụ như xác định hàm lượng khí SO2 có TCVN 5971-1995). Có bạn nào biết tìm tài liệu này ở đâu chỉ cho mình với. (Nếu có tài liệu cho mình down thì càng tuyệt). Cám ơn rất nhiều!

Các TCVN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát hành. các tiêu chuẩn đều được bán (với giá rất rẻ) tại các Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường trên Toàn quốc.

bạn vào đây để có thêm thông tin:

hay ở đây:

Ở TpHCM bạn đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường khu vực 3 (Quatest3) góc Pasteur Hàm Nghi lên chỗ dịch vụ thư viện thì sẽ có rất đầy đủ. Riêng về Môi trường ĐẤT-NƯỚC-KHÍ thì Tổng cục có ra hẳn 1 cuốn tập hợp đầy đủ tất cả các chỉ tiêu, có thể mua hay photocopy để tham khảo.

Nếu chịu khó một chút vào tìm ở website các Tổng Công ty lớn của VN thì bạn sẽ download được miễn phí các TCVN ứng với sản phẩm của Tổng Công ty đó.

mình cũng đi tìm các tiêu chuẩn liên quan trên mạng nhiều, nhưng hầu như các TCVN mới đều không có (miễn phí). Trong các trang miễn phí thì mình thấy chỉ có trang của tỉnh Vĩnh phúc là đầy đủ nhất. Mọi người có thể vào địa chỉ: http://www.vinhphucnet.vn/TCDLCL/.

Trong này miễn phí các tiêu chuẩn môi trường. Các bạn vào đao về mà luyện http://www.nea.gov.vn/TCVNMT/Tracuu.aspx?IDLoai=5&IDLoaihinh=26&subselection=5&selection=2

Trang này đúng là miễn phí nhưng các công thức tính trong các phương pháp đều bị che mất, vậy làm sao mà áp dụng để tính được cơ chứ.