phan tich dinh luong?

có ai biết jì hay có tài liệu về phân tích định lượng thì có thể cho mình được k?

Sách liên quan đến phân tích định lượng thì mình có tới cả trăm cuốn àh (vì cuốn nào cũng có 1 tý), uhm xem nào :24h_093: Kết quả đê… tieubao học thuộc câu khẩu quyết này sẽ luyện thành môn nội công phân tích định lượng:

“Từ chất chuẩn của A pha thành các nồng độ A1, A2, A3,… đo chúng rồi dựng đường chuẩn đi qua chúng. Đo Ax chưa biết nồng độ rồi định lượng Ax nhờ vào đường chuẩn.”

Môn thần công này phải được thực hành nhiều mới đạt tới mức hỏa hầu được,hehe…

Phân tích định lượng có nhiều phương pháp khác nhau.Nếu bạn muốn nghiên cứu tìm hiểu về các phương pháp phân tích định lượng thì bạn có thể tìm tham khảo các sách về phân tích được trưng bày ở các thư viện hay được bán ở các nhà sách. Chúng rất nhiều.