Phân tích dioxin bằng HPLC

Cơ quan em đang bắt đầu triển khai vấn đề này nhưng em chưa có tài liệu nào về phân tích dioxin dùng sắc ký lỏng cao áp.Có anh chị nào đã từng phân tích hoặc biết có tài liệu nào liên quan đến vấn đề này không xin chỉ cho em với.Em chỉ cần biết hệ dung môi nào dùng để chạy sắc ký lỏng cao áp với chất này là tốt nhất,tỉ lệ bao nhiêu và bước sóng hấp thụ thế nào?Em xin chân thành cám ơn trước

Bạn xem những bài báo này coi thế nào nha: Convenient dioxin measuring method using an efficient sampling train, an efficient HPLC system and a highly sensitive HRGC/LRMS with a PTV injector Rapid Method for Determination of Dioxin-Like Polychlorinated Biphenyls and Other Congeners in Marine Sediments Using Sonic Extraction and Photodiode Array Detection

hoặc nếu có điều kiện thì bạn liên hệ với viện môi trường bên hcmut, ở đó họ có làm về phân tích dioxin đó xem họ có thể giúp trực tiếp cho bạn không nha,

Chao ban

Phan tich Dioxin thi chi dung ky thuat GCMS va GCHRMS. Co hai ky thuat chu yeu la phan tich tren GCMS phan giai thap va GCMS phan giai cao. Ban co the hoi ben CASE, hien nay tai day co phan tich Dioxin tren he thong GCHRMS Autospec.