PHÂN TÍCH Fe TRONG NƯỚC

Định lượng sắt trong nước bằng phuơng pháp phân tích thể tích thì có thể dùng những phương pháp nào và cách tiến hành ra sao? còn nếu dùng phương pháp phân tích dụng cụ thi có những phương pháp gì? mong anh chị giúp em

Bạn tham khảo thêm tại đây http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?p=29673#post29673. Hàm lượng Fe trong nước thường nhỏ nên không dùng phương pháp thể tích để định lượng. Trong trường hợp hàm lượng Fe lớn thì dùng phương pháp chuẩn độ complexon hoặc chuẩn độ oxyhóa khử để định lượng. Thân ái

bạn có thể cho mình nội dung về xác định sắt trong nước băng thuốc thử axit sunfosalixylic được không,minh rất cần nó.cảm ơn các bạn nhiều.

Phức giữa Fe(III) với acid sulfosalicylic có thể có 3 dạng có màu khác nhau tùy theo pH môi trường: -acid pH khoang 1-2: màu tím, tỷ lệ Fe(III):acid sulfosalicylic = 1:1

  • acid yếu-trung tính-pH 5-6: phức màu cam; tỷ lệ Fe(III):acid sulfosalicylic = 1:2
  • kiềm ammonia nhẹ pH 9-10: phức màu vàng; tỷ lệ Fe(III):acid sulfosalicylic = 1:3, đo hấp thu ở bước sóng 410 nm. Trong phân tích trắc quang thường xác định Fe trong moi trường này.
  • Đường chuẩn có thể dựng tới 10 ppm, acid sulfosalicylic 1%: 2 mL sau đó dùng NH3 chỉnh tới màu vàng tươi là được. Tôi không có quy trình chi tiết nên chỉ nhớ đại khái thế thôi. Thân ái

Nếu định lượng cỡ ppm thì bạn có thể dùng sắc ký Ion.

bạn dùng AAS cũng đc