Phân tích luyện thức pháp

Mời đồng đạo võ lâm đọc từ phải qua :xuong (

THẦY ƠI, HÌNH NHƯ CÁI PT BẢO TOÀN PROTON CŨNG LÀ 1 PT ĐƯỢC SUY RA TỪ 3 PT KIA PHẢI KHÔNG THẦY ?

Đúng vậy,phương trình bảo toàn proton là hệ quả của hai phương trình bảo toàn nồng độ và phương trình trung hòa điện tích. :chan (