phân tích mẫu thực phẩm

Mình đang có đề tài về cách lấy, xử lí và phân tích mẫu thực phẩm có ai có tài liệu hay gợi ý giúp mình với không? Mình cảm ơn nhiều nha. :welcome (:24h_012::021_002::021_002::021_002::welcome (

Bạn có thể tham khảo 3 đoạn video về vấn đề lấy mẫu thực phẩm để phân tích:

Luật định và tại sao cần phải thực hiện:

[MUSIC]http://www.flyonthewall.com/redirect.php?media=wm&stream=food.gov.uk/FoodSamplingAdvice/fsa_foodsamplingadvice_01.wmv[/MUSIC] www.flyonthewall.com/redirect.php?media=wm&stream=food.gov.uk/FoodSamplingAdvice/fsa_foodsamplingadvice_01.wmv

Lấy mẫu cho phân tích hóa học:

[MUSIC]http://www.flyonthewall.com/redirect.php?media=wm&stream=food.gov.uk/FoodSamplingAdvice/fsa_foodsamplingadvice_02.wmv[/MUSIC] www.flyonthewall.com/redirect.php?media=wm&stream=food.gov.uk/FoodSamplingAdvice/fsa_foodsamplingadvice_02.wmv

Lấy mẫu cho phân tích vi sinh:

[MUSIC]http://www.flyonthewall.com/redirect.php?media=wm&stream=food.gov.uk/FoodSamplingAdvice/fsa_foodsamplingadvice_03.wmv[/MUSIC] www.flyonthewall.com/redirect.php?media=wm&stream=food.gov.uk/FoodSamplingAdvice/fsa_foodsamplingadvice_03.wmv

Còn các tiêu chuẩn phân tích mẫu hay trình tự thực hiện thì tùy thuộc vào chủng loại thực phẩm, phân loại độc tố nguy cơ tương ứng, lậut định địa phương, chính sách quản lý của cơ quan sở tại --> áp dụng khác nhau.

Bạn có thể xem qua một hướng dẫn của của California Uniform Retail Food Facilities Law về vấn đề này. Nơi này họ làm theo luật định khá chặt chẽ cho sản phẩm thực phẩm bán lẻ.

Bạn đang ở đâu. nếu ở TpHCM thì bạn hãy liên lạc các trung tâm ban hành tài liệu phương pháp phân tích: TCVN rồi mua các tài liệu về loại thực phẩm bạn đang quan tâm. Trong đó quy định rất chi tiết lại là quy định mới đúng tiêu chuẩn. Muốn lĩnh vực gì mà chẳng có. với mỗi lĩnh vực thì có cách lấy mẫu và các phương pháp phân tích. bạn có thể đến trung tâm 3 mà mua.

e đang ở hải phòng, e muốn mua tài liệu về phương pháp phân tích thì mua như thế nào hả a? cho e hỏi muốn download ba đoạn video trên thì làm ntn a?

 1. Hiện ở khu vực miền Bắc, bạn có thể đến Thư viện Trung Ương, Quatest 1, Viện vệ sinh dịch tể trung ương, Phân viện Pasteur để tra cứu và hỏi tham khảo tiêu chuẩn. Nếu kiếm ra thì bắt đầu đặt mua bản copy. Giá hiện hành 7000 đồng /tờ. Chi phí EMS bạn phải chịu nếu như đặt mua ở Hải phòng sau đó.

Nếu đặt mua qua mạng thì bạn có thể vào

www.astm.org (tiêu chuẩn Mỹ) www.bsi-global.com (tiêu chuẩn Anh) www.iso.org ( tiêu chuẩn quốc tế ISO) http://en.w3j.com (tiêu chuẩn EN) www.standards.org.au hay (tiêu chuẩn Úc- Newzeland) www.webstore.jsa.or.jp/webstore/Top/indexEn.jsp www.saiglobal.com/shop/script/search.asp ( các tiêu chuẩn nói trên)

Mua online trên mạng bạn phải trả bằng tín dụng Master hay Visa Card.

 1. Có phần mềm grab các đoạn video phim ẩn trong các webpage như IDM. Bạn nên hỏi chuyên gia IT để họ giúp bạn cụ thể hơn về phần mềm phù hợp và cách sử dụng.

Đúc kết từ các kinh nghiệm các chuyên gia của tổ chức WHO trong chương trình an toàn vệ sinh thực phẩm, một vài gợi ý để bạn có thể thực hành tốt việc lấy mẫu thực phẩm để xử lý và phân tích:

 1. Sự tồn tại hay không tồn tại của các tài liệu tham khảo quốc tế về lấy mẫu của sản phẩm thực phẩm mà bạn quan tâm tới
 2. Bản chất của việc kiểm tra • Đặc tính của một đơn vị sản phẩm lấy trong lô hàng • Đặc tính sản phẩm tính trên của toàn bộ lô ( tiếp cận theo phương cách thống kê)
 3. Bản chất kiểm tra • Định tính • Định lượng
 4. Sự lựa chọn mức độ chất lượng
  • Dựa vào đánh giá rủi ro trong an toàn thực phẩm mà bạn có thể xác định mức đánh giá chất lượng là chuẩn (crititcal), không chuẩn ( non-critical non-conformites)
 5. Bản chất lô hàng • Khối hay xếp tạm • Kích thước , độ đồng nhất và phân bố có liên quan đến các đặc tính cần kiểm tra
 6. Thần phần mẫu • Mẫu chỉ là một đơn vị mẫu Sample composed of a single sampling unit • Mẫu khi lấy bao gồm nhiều đơn vị mẫu (kể cả mẫu hỗn hợp)
 7. Sự lựa chọn kế hoạch lấy mẫu • Các kế hoạch lấy mẫu chấp nhận được cho việc thống kê có thể theo:
 • Để kiểm tra đặc tính trung bình
 • Để kiểm tra tính chất theo phần trăm cho nhửng mẫu không theo chuẩn trong lô hàng

Dưới đây là lưu đồ chuẩn để bạn chọn mẫu phân tích thực phẩm ( không đề cập đến phân tích vi sinh):

Các tiêu chuẩn liên quan đến việc lấy mẫu thực phẩm bạn có thể tham khảo chi tiết:

ISO 2854 : 1976(E) : Statistical interpretation of data – Techniques of estimation and tests relating to means and variances.

ISO 2859-0:1995(E): Sampling procedures for inspection by attributes - Part 0: Introduction to the ISO 2859 attribute sampling system

ISO 2859-1:1999(E): Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling plans indexed by acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection

ISO 2859-2-1985(E): Sampling procedures for inspection by attributes - Part 2: Sampling plans indexed by limiting quality (LQ) for isolated lot inspection

ISO 3494:1976 : Statistical interpretation of data – Power of tests relating to means and variances

ISO 3951:1989(E): Sampling procedures and charts for inspection by variables for percent nonconforming

ISO 5725-1:1994 (E): Application of statistics – Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 1: General principles and definitions

ISO 7002:1986 (E) : Agricultural food products - Layout for a standard method of sampling a lot

ISO 8423:1991(E): Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known standard deviation)

ISO 8422:1991(E): Sequential sampling plans for inspection by attributes

ISO/TR 8550:1994(E): Guide for the selection of an acceptance sampling system, scheme or plan for inspection of discrete items in lots

ISO 10725:2000(E): Acceptance sampling plans and procedures for the inspection of bulk material

ISO/FDIS 11 648-1 : Statistical aspects of sampling from bulk materials – Part 1 :General principles

ISO/DIS 14 560 : Acceptance sampling procedures by attributes – Specified quality levels in nonconforming items per million