phân tích nước

các thầy cho em hỏi chút xiu. em muốn phân tích nhôm trong nước phải dùng phương pháp nào cho hợp lý. thanks:24h_057:

Hàm lượng Al trong nước, nếu là nước mặt môi trường tùy theo pH của nước nhưng thường là khá thấp. Các phương pháp thường dùng là

  • phương pháp so màu với thuốc thử pyrocatechin tím, aluminon… bạn tra thêm trong cuốn Standard methods for the examination of water and waste water" thì rõ.
  • Phương pháp phổ hấp thu nguyên tử dùng lò graphite
  • Phương pháp ICP-MS

Thân ái

như vậy mình có thể dùng phương pháp phân tích thể tích để pt al trong nước được ko ?

Nếu bạn đọc kỹ phần trình bày của tôi thì bạn sẽ không hỏi câu này. Câu trả lời là:

  • khi hàm lượng Al trong nước khá nhỏ thì không dùng phương pháp chuẩn độ để định lượng Al được.
  • Khi hàm lượng Al trong nước lớn (0.001-0.1M) và không chứa các cation kim loại khác thì có thể định lượng bằng phương pháp chuẩn độ được.

Thân ái

theo mình nghĩ đa số các nguyên tố kim loại nặng trong nước ko nhiều nên để xác định được nó tốt nhất bạn nên xem xét khả năng tạo phức của nó với các thuốc thử hữu cơ rồi sử dụng phương pháp phân tích trắc quang hoặc phổ hấp thụ nguyên tử AAS để xác định khi đó kết quả sẽ chính xác hơn