phân tích thực phẩm

bà con trong diễn đàn ơi, cho mình hỏi cái này tí. Ai biết thì giúp mình với nha. Minh tiến hành phân tích hàm lượng acid trong nước trái cây. Nhưng vì trong nước trái cây có nhiều loại acid, nếu tính hàm lượng của tất cả thì rất khó khăn. Thí nghiệm của mình muốn qui đổi về tính toán chỉ một loại acid là lactic, nhưng không biết hệ số qui đổi để được kết quả chính xác. giúp mình với

1.) Muốn biết trong rau nào có vitamin C hay không có thể kiểm tra nhanh bằng cách sau đây:

Cho vào bình thuỷ tinh một ít tinh bột, rồi một ít nước, khuấy trộn bằnh que nhỏ đều tinh bột và nước, nhỏ 2 - 3 giọt rượu lốt vào hỗn hợp nước - tinh bột màu trắng sữa thì hỗn hợp đó đổi thành màu tím xanh.

Lấy 2 - 3 tàu rau xanh, tước lá rau chỉ để lại cuống lá, rồi đem ép lấy dịch từ cuống lá, sau đó từ từ nhỏ vào hỗn hợp tinh bột - iốt màu tím xanh, vừa nhỏ vào, vừa lắc. Khi đó, bạn sẽ phát hiện: Dung dịch màu xanh tím lại biến màu, trở thành màu trắng sữa.

Do tinh bột gặp Iốt thì biến thành màu tím xanh - đó là đặc tính của tinh bột. Nhưng, vitamin C làm cho iốt bột biến thành dung dịch không màu.

Khi nhỏ dịch rau vào hỗn hợp tinh bột có chứa Iốt thì do có tác dụng của vitamin C trong dịch rau mà Iốt biến thành chất lỏng không màu. Cho nên hỗn hợp vốn có màu xanh biến thành hỗn hợp tinh bột màu trắng sữa.

Hàm lượng acid thường được xác định bằng phản ứng trung hòa với baz mạnh và chỉ thị là phenolphtalein.

V NaOH 0.1N tiêu tốn: V -> m(acid lactic)trong 1L MẪU = V NaOH*CN (NaOH)1LM(Lactic=90)/Vmẫu lấy

hệ số chuyển đổi của acid citric là 0.0064 loai này thường gặp ở hoa quả tươi, xiro, kẹo. còn của lactic là 0.009. oleic 0.0282. axeticaxetic 0.006 mình mới học xong ko sai đâu bạn