Phản ứng chuyển vị

Bạn hãy đề nghị cơ chế và tên của phản ứng chuyển vị tác chất 9a9b thành sản phẩm tương ứng 10a10b.

Sao hổng có ai tham gia câu hỏi này hết vậy? Chắc là dễ quá! Đây là chuyển vị Claisen đó! http://www.compchem.hcmuns.edu.vn/chemvn/showthread.php?t=3133

bạn hãy đề nghị cơ chế cho pư chuyển vị sau

các huynh làm ơn cho đệ biết OTBS là gì được không?

TBS còn hay được viết là TBDMS. Cả hai đều là viết tắt của t-Butyldimethylsilyl = t-BuMe2Si dùng để bảo vệ nhóm alcol bằng phản ứng: ROH + TBSCl --> ROTBS + HCl Phản ứng được thực hiện với sự hiện diện của một baz thường là pyridine, imidazole hay N,N-dimethylaminopyridine (DMAP) để bắt lấy acid sinh ra nhằm dịch chuyển cân bằng về chiều tạo sản phẩm.

Để biết các chữ viết tắt ứng với nhóm gì, Amour vào trong website ACS hôm trước mình đã post trong link sau http://www.compchem.hcmuns.edu.vn/chemvn/showthread.php?t=3400 http://www.chem.wisc.edu/areas/organic/index-chem.htm rồi sau đó click vào đó kéo chuột xuống dưới và nhìn vào góc dưới bên trái và click vào “Acronyms-Chem” sẽ ra được cấu trúc của các từ viết tắt. Vì ở VN ít sử dụng phổ biến các từ viết tắt theo thông lệ quốc tế này nên đôi khi chúng ta bỡ ngỡ khi đọc báo về tổng hợp. Lợi điểm của cách dùng từ viết tắt là ngắn và khỏi phải vẽ cấu trúc cồng kềnh trong bài báo, bài học…