Phản ứng Oxi Hóa Khư

:noel2 ( :lon ( :lon ( ĐỐ MẤY BẠN LÀ CÂN BẰNG PHẢN ỨNG SAU:

Al + HNO3 = Al3(NO3)3 +NO + NH4NO3 + H2O

BẠN PHAI GHI ĐỦ LỜI GIẢI.GIẢI CÓ THƯỞNG.

sao lại post trong box ebook nhỉ ! Bài này sớm muộn cũng bị delete ! :batthan (

Anh BM move dùm sang box phổ thông tại sao lại có NH4NO3 nhỉ?

BẠN ƠI HÌNH NHƯ BẠN ĐÁNH NHẦM THÌ PHẢI, PHẢI LÀ Al(NO3)3 CHỨ KHÔNG PHẢI Al3(NO3)3

NẾU ĐÚNG LÀ Al(NO3)3 THÌ CÂN BẰNG THEO PHƯƠNG PHÁP THĂNG BẰNG ELECTRON TA CÓ HỆ SỐ NHƯ SAU 11Al + 42HNO3 = 11Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 3NO +15H2O

Có NH4NO3 thì sao Linh. Vẫn được mà. Còn cách cân bằng thì dùng ion e cho nhanh Al - 3e =Al3+ 2NO3- + 14H+ 11e = NH4+ + NO + 5H2O Cuối cùng nhân 11 với nửa trên và nhân 3 với nửa dưới rồi cộng lại. Cuối cùng thì được 11Al + 42HNO3 = 11Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 15H2O +3NO

hic, các bác cân thế mà gặp định lượng là toi, có cho tỉ lệ mol NH4NO3: NO đâu: (3x+8y)Al + (12x+30y)HNO3 --> (3x+8y)Al(NO3)3 + 3xNO + 3yNH4NO3 + (6x+9y)H2O cái đó các bác tự cho tỉ lệ 1:1 nên mới jị

Em mới học cân bằng oxi hóa khử nên chưa biết rõ về việc đó lắm.Nếu như anh nói thế vậy trong những trường hợp nào mình cần phải xét tỉ lệ mol NH4NO3:NO như trên.

Do một phản ứng oxi hóa khử có thể có nhiều hệ số cân bằng đó mà.

ặc ơi, em học định lượng đâu phải lúc nào ai cũng cho em tỉ lệ NH4NO3 và NO là 1:1, số mol nó tỉ lệ khác thì em phải cân hệ số khác, mà em coi trong phần các dạng cân của phản ứng oxi hóa khử là rõ hừ