phản ứng oxi hóa khử

thầy ơi cho em hỏi khi lập đường cong chuẩn độ của Fe2+ với chất chuẩn là K2Cr2O7, thì tại F= 1.0 và 1.01 có được sử dụng công thức E= (1E0’Fe + 6E0’Cr)/7, E1.01= E0’Cr+ 0.059/6*Log(1.01-1), em thấy trong bài giải đề thi 15/06/2008 áp dụng công thức rất khác

Chào bạn, Theo tôi đuợc biết thì chương trình năm 2006 khác bây giờ nên cách thầy giảng dạy cũng khác. Bạn nên đi từ những công thức hết sức căn bản để giải bài tập, và khi làm như vậy thì tự nhiên bạn sẽ giải đáp được những thắc mắc nêu trên. Cần làm bài tập nhiêu cho quen tay nếu không bạn sẽ không thể làm kịp bài thi. Gắng lên! Thân ái

Bài này khác đấy bạn ạ, vì Cr2O72- có hệ số Cr trong ion là 2 (khác với MnO4-). Vì vậy với F < 1 thì tính theo Fe2+ (có hệ số bằng 1) nên bình thường như chuẩn độ bằng MnO4-.Còn với F>1 thì bạn cần tính cụ thể thay vì tính theo công thức! Bạn tham khảo ở file đính kèm dưới nhé!

Mình nghĩ bạn nên làm theo như thầy dạy. Ở trước điểm tương đương thì áp dụng pt Nesrnt cho Fe3+/Fe2+ Sau điểm tương đương thì áp dung với Cr2O7/Cr3+. Nhưng chú ý là 1 Cr2O7 cho ra 2 Cr3+