phản ứng thế SN2

cho em hỏi: 1.tại sao khả năng tham gia phản ứng SN2:CH3-Br>CH3-CH2-Br>(CH3)2CH-Br>(CH3)3C-CH2-Br>(CH3)3-Br??? 2.tại sao khả năng tham gia phản ứng SN1:CH3O-Ar-CH2Cl>CH3-Ar-CH2Cl>Ar-CH2Cl> NO2-Ar-CH2Cl?

  1. Đối với SN2, cơ chế này đòi hỏi tác nhân Nucleophile phải tấn công vào phía đối diện với liên kết C-X tạo ra dạng trung gian, sau đó mới tạo thành sản phẩm (phản ứng bậc 2, 1 giai đoạn): B- + R3C-X -> [B–R3C–X]- -> R3C-B + X- Do tác nhân Nucleophile phải tiếp cận từ phía đối diện liên kết C-X, nên sự che chắn không gian ở phía này càng lớn thì hiệu quả cơ chế càng thấp. Vì thế CH3-Br>CH3-CH2-Br>(CH3)2CH-Br>(CH3)3C-CH2-Br>(CH3)3-Br.

  2. Đối với SN1, quá trình ban đầu R3C-X phải chuyển thành Cacbocation R3C+, cacbocation này sau đó mới kết hợp với tác nhân Nucleophile để tạo thành sp. Phản ứng là 2 giai đoạn, bậc 1 theo giai đoạn chậm nhất, giai đoạn tạo thành Cacbocation. R3C-X -> R3C+ + X- R3C+ + B- -> R3C-B Vì lí do này Cacbocation càng bền thì hiệu quả cơ chế càng cao, khả năng tham gia phản ứng SN1:CH3O-Ar-CH2Cl>CH3-Ar-CH2Cl>Ar-CH2Cl>NO2-Ar-CH2Cl; chiều tăng này là chiều giảm độ bền Cacbocation. (các nhóm thế vào vòng thơm tăng dần về khả năng phản hoạt hóa, làm giảm mật độ e vòng thơm, làm giảm độ bền cấu trúc Cacbocation trên gốc benzyl thế, -Ar-CH2+)

Câu hỏi thứ nhất

Câu hỏi thứ hai thì làm thì có :

CH3O-Ar-CH2Cl ( Cl muốn rời đi, CHO3 là nhóm đẩy electron về Ar, CHO3 tiếp sức cho Cl cho dễ đi luôn )

CH3-Ar-CH2Cl ( giống trên )

Ar-CH2Cl ( có cái thằng Cl)

NO2-Ar-CH2Cl ( NO2 là hút electron về , kéo áo Cl lại )

Cái này trong phần hiệu ứng cảm ứng I thì phải. Bạn phải nhớ là

  1. Nếu có vòng và nhánh dài thì nhánh phải thế trứoc

  2. Nếu chỉ có vòng và một chất thế có sẵn trên vòng thì dựa vào I ( hiệu ứng cảm ứng ) 2.a. Nếu là (-I) thì có 3 vị trí thế o- và p trong đó o- có 2 vị trí là 1,2 = 1,6 và p- có 1,4 2.b. Nếu là (+I) thì có 2 vị trí là m- trong đó 1,3 và 1,15

  3. Nếu vòng có 2 chất thế thì phải tìm điểm gắn chất thế vào vị trí mà cả hai chất thế có sẵn muốn có.

mình nghĩ bạn stusant phải xem lại sách 1 tí. 2 câu hỏi trên thuộc về 2 cơ chế khác nhau: SN1 và SN2.(trước khi làm ta phải xác định cơ chế phản ưng cái đã, khakha) SN2: -tác nhân nucleophin đi vào đồng thời với nhóm đi ra(Cl-)(như vậy mới có tên SN2) do vây nucleophin phải ‘chọc khe’ vào vị trí đối diện với nhóm đi ra. x1
Nu----> C(x3)-Cl.(sr nha, miêu tả có hạn)(x1,x2,x3 là 3 nhóm thế) x2 do đó , ảnh hưởng không gian ở đây là quan trọng nhất.nhóm thế càng đồ sộ khả năng phản ứng càng giảm đấy. Thế là xong câu 1. SN1: -phản ứng này xảy ra ưu tiên với những chất tạo cacbocation bền vững.Như vậy C(III)>C(II)>C(I).(trước hết là như thế đã). -nhóm thế đẩy e sẽ bền hóa cacbocation, nhóm thế hút e sẽ làm kém bền…chú ý ở đây nhóm CH3O gây hiệu ứng +C>-I đấy. - theo 2 tiêu chí này ta sáp xếp là xong câu 2. ***Chú ý:Với dạng bài này, không nêu được cơ chế, hiệu ứng thì không thuyết phục đâu.