phan ung the theo con duong phan li or lien hop

Những phản ứng thế trong phức bát diện xảy ra theo con đường phân li (SN1) hoặc là liên hợp (SN2)? Thế nào là thế theo con đường phân li? Thế nào là thế theo con đường liên hợp Những phản ứng thế trong phức bát diện đi theo con đướng nào là chủ yếu? Tại sao? Pà kon giúp với Có thể lấy ví dụ minh họa hok? Hình ảnh cũng được

Hi Hà Giang,mình tin là trong thư viện của bạn có những cuốn sách này. Basic Inorganic Chemistry", F.A. Cotton, G. Wilkinson and P.L. Gaus “Advanced Inorganic Chemistry”, F.A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, and M. Bochmann “Physical Inorganic Chemistry, A Coordination Chemistry Approach”, S.F.A. Kettle Những cuốn sách này chắc cũng giúp ích cho bạn đấy.

hi Ha giang ! Câu hỏi của bạn chạm đến một lý thuyết mô hình rất hay, liên quan đến cấu trúc electron của trạng thái chuyển tiếp. Dạo này mình quá bận nên ko thể nghiên cứu trả lời bạn topic này được. Tuy nhiên, tài liệu mảng này mình có, do hồi xưa cũng đã nghiên cứu qua.

http://www.chem.ucalgary.ca/groups/ziegler/Chem629/lecture.9b/lecture9b.index.html

http://courses.chem.psu.edu/chem411/lab3s06-key.pdf

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jnrs/paper/JN63/jn6305.pdf

http://www.tony-haynes.staff.shef.ac.uk/teaching/CHM2102/dissoc.html

http://www.tony-haynes.staff.shef.ac.uk/teaching/CHM2102/assoc.html

http://www.owlnet.rice.edu/~hennessy/chem121/lectures/29nov04.pdf

http://chemistry.technion.ac.il/download_lecture.php?id=137

http://web.chemistry.gatech.edu/~wilkinson/Class_notes/CHEM_3111_6170/Reaction_mechanisms_and_kinetics.pdf

http://bilbo.chm.uri.edu/CHM401/TranMetalsReactions.html

Và một bài tổng quan nâng cao từ góc nhìn molecular mechanics mình search được trên sciencedirect (ở dưới).

Chúc bạn ngộ nhanh mảng kiến thức này và đóng góp một bài review cho chemvn.

Thân !