Phổ nguyên tử

Phép đo phổ là những kĩ thuật phân tích hóa lí góp phần đắc lực vào công tác học tập và nghiên cứu, đã và đang được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học kĩ thuật, trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y dược, địa chất, hóa học.

     Để biết thêm kiến thức về phổ, mời các bạn tham khảo giáo trình sau:

http://minhthao6888.wordpress.com/spectrum/