phphphphphphphphphphp

cho minh hoi neu trong dd nong do H+ bang 1 thi do ph bang bao nhiu:24h_035:

công thức tính pH: pH=-Log[H+] cứ thế mà tinh thui có j` đâu.

dung dịch H+ mà có nồng đọ bằng 1 thì nó ở điều kiện chuẩn đó, pH=0