Phương pháp kết tinh phân đoạn

:24h_004:Các cậu ơi cho mình hỏi về phương pháp “kết tinh phân đoạn” hay “làm lạnh phân đoạn” các hợp chất hữu cơ, bao gồm: các bước thực hiện, yếu tố ảnh hưởng, chu trình nhiệt…?

Tui chỉ làm vài lần kết tinh phân đoạn (fractional crystallization) với lượng nhỏ hóa chất trong phòng TN chủ yếu bằng cách khống nhiệt độ và điều chỉnh độ phân cực của hỗn hợp dung môi nên không rõ về lý thuyết, v.v. nhưng hy vọng các link sau giúp được điều gì đó cho bạn. Lịch sử: http://www.brocku.ca/earthsciences/people/gfinn/petrology/fractcry.htm

http://www.sulzerchemtech.com/en/PortalData/11/Resources/Brochures /MTC/Fractional_Crystallization-e.pdf

Bạn nên cụ thể hóa đối tượng định tinh chế bằng phương pháp kết tinh phân đoạn thì mới dễ tìm tài liệu. Hoặc bạn có thể tự tìm kiếm theo từ khóa “fractional crystallization + chất cần tìm”

Chất cần kết tinh là một chất kích sinh trưởng ở thực vật_gibberellin (GA3), nó có bản chất là một diterpenoid acid. GA3 rất ít tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ (ethanol, acetone, ethyl acetate…)