Phương pháp lấy mẫu khí

Bạn có thể cho mình hỏi về môt vài phương pháp lấy mẫu hơi khí độc được ko? và các cách để xác định benzen trong không khí nữa. mong các ban giúp cho .Cảm ơn các ban nhiều.

Theo hiểu biết có một số cách như sau:

  1. Hấp thu khí độc vào dung dịch. Ví dụ khi bạn xác định SO2 thì dùng dung dịch hấp thu là muối Kali or Natri tetrachloromecurate…
  2. Hấp phụ lên các chất mang rắn (có thể tẩm chất hấp thu). Vi dụ khi bạn xác định Benzen thì dùng than hoạt tính làm chất phụ, sau đó chạy GC là tốt nhất Kiến thức nông cạn, mong các bạn góp ý

PP xác định Benzen trong không khí: ASTM D 3606. Minh mới tìm ra số tiêu chuẩn thôi chứ cũng chưa đọc, bạn thử xem. Thân

Bạn có thể cho mình hỏi về môt vài phương pháp lấy mẫu hơi khí độc được ko? và các cách để xác định benzen trong không khí nữa. mong các ban giúp cho .Cảm ơn các ban nhiều.

mình không biết môi trường làm sao nhưng bên mình hay dùng bẫy khí chimley để hóa lỏng khí độc nhưng nếu là NO và CO thì bó tay luôn hấp thụ thôi. NH3 dùng nước . còn benzen thì chịu