Pp định lượng đồng thời vitamin a & d3

Chào! Trước giờ mình định lượng riêng 2 Vitamin A và D3 bằng HPLC, thấy mất thời gian nên đang tìm pp định lượng chung 2 vitamin.Mình tham khảo được pp xử lý mẫu sau :

Để định lượng đồng thời VIT A& D3 trong viên nang mềm Chế phẩm+30ml ethanol tuyệt đối+5ml KOH + 0,1g BHT --> hồi lưu cách thủy 30 phút–>làm nguội nhanh–>thêm 30ml H2O–> chiết bằng ether–>rửa lớp ether bằng H2O–>bốc hơi ether–> hòa tan cắn bằng MeOH–>lọc, tiêm HPLC.

Cho mình hỏi có bạn nào đã làm theo pp này chưa có kết quả khả quan không? nếu mình chỉ đun cách thủy mà không hồi lưu có ảnh hưởng đến kết quả không nhỉ? :24h_028:

Nếu định lượng đồng thời A-D3 bằng cột pha đảo thì rất khó. Giai đoạn thủy phân sẽ làm hỏng D3 (hàm lượng giảm, bị tạp xen phủ)

Bạn nên dùng pha thuận để làm.

Tham khảo hệ mình đang làm nhé + Cột Absorbosil silica (Si60) (250 x 4mm, 5m) + Detector: UV – 325nm (A) và 265 (D3) + Tốc độ dòng: 1ml/phút ( 0.7 -1 ml/phút) + Thể tích tiêm: 20l + Dung môi pha động: n-Hexan – Isopropanol (99 – 1) (99.5-0.5)

  • Nếu là dạng nang mềm, dùng Dimethylsulfoxyd để phân tán, rồi chiết bằng n-Hexan -> tiêm.

  • Nếu dạng thuốc nước -> hòa tan trực tiếp trong n-Hexan -> tiêm

Với điều kiện như trên: thời gian lưu của A khoảng 3 phút, D3 khoảng 20 phút nhé

Dùng cột pha thuận có thể làm được

Fđ: nHexan-isopropanol. (99.5 - 0.5) Pha mẫu: n Hexan (nang mềm thì dùng dimethylsulfoxid để phân tán mẫu rồi chiết bằng n Hexan, thuốc nước thì chiết trực tiếp bằng nHexan)

Bước sóng: A: 365 or 380. D3: 265 Tốc độ: 0.9-1 Thể tích tiêm: 50-100mcl