Quá trình Nitrat hóa trong CNXL nước thải

Cho em hỏi quá trình Nitrat hóa trong Hồ vi sinh (sử dụng phương pháp vi sinh nhiều bậc) có làm tăng pH của nước thải không.Tăng đáng kể đó tức là có thể tăng 1-2 đơn vị pH? Lưu lượng 12.000-18.000/24h.Thêm các chất nuôi vi sinh.120Kg Ure + 50KgH3PO4+50KgBiomost?

Cho mình hỏi, Biomost là cái gì vậy ???Và nếu tăng pH, vậy chắc là tạo ra muối trung tính hay bazơ phải ko ???

em đi ra nhà sách mua sách công nghệ sinh học môi trường của tác giả Nguyễn Đức Lượng, tập 1 sẻ nói rỏ hơn về quá trình nitrat hoá