quá trình sản xuất cao su

cho mình hỏi qua rình sản xuất từ mủ cao su sang các sản phẩm khác như nệm bao gồm những giai doạn nào.trong dó giai đoạn nào quan trọng nhất:matcuoi (:021_002:

quá trình sản xuất mủ cao su sang các thành phẩm có rất nhiều công đoạn thứ nhất người ta phải lấy mủ cao su về rồi đánh đông mủ lại rồi qua các công đoạn như băm, sấy, cân … thì xẽ ra cao su cốm.từ cao su cốm này người ta có thể pha chế và phối trộn với phụ liệu để tạo những thành phẩm có cao su nếu ban muốn biết rõ hơn thì phải xem tài liệu về cao su

Một trong những qui trình làm nệm cao su từ cao su latex được tiến hành như sau :

  • Ổn định hệ latex bằng hệ acid oleic/NaOH, hoặc acid stearic/NaOH, hoặc hổn hợp acid oleic + acid srearic/NaOH
  • Cho hổn hợp lưu hóa vào latex ( lưu huỳnh + chất xúc tiến + chất trợ xúc tiến)
  • Khuấy mạnh hổn hợp để các tác chất phân tán đều trong latex
  • Hổn hợp hệ latex được cho vào khuôn, gia nhiệt khuôn lên 110 oC và giữ ở nhiệt độ này trong khoảng 45 phút đến 1 giờ.
  • Tháo khuôn và sấy sản phẩm

Một trong những mô tả quy trình sản xuất găng tay cao su từ latex theo phương pháp nhúng như sau:

sơ đồ sản xuất găng tay phẫu thuật này được người ta áp dụng từ rất lâu rôi, va được ct MERUFA sản xuât.rất hay