Quantum Dots

Xin cho hỏi:?

Khi ứng dụng quantum dots (QDs) trong solar cell.

  1. Cơ chế điện tử xảy ra trong cell như thế nào?
  2. Những tính chất nào của QDs là quan trọng cho ứng dụng này?
  3. QDs như thế nào (meterial design) để đạt hiệu quả cao

Xin chân thành cảm ơn

Hi maixdung178,

Bạn có thể tham khảo phần tổng quan về quantum dots của thành viên Bluemonster viết tại đây.

thân.

Bạn có thể tham khảo ở ebook này