Quy định về hỏi tài liệu có bản quyền

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HỎI TÀI LIỆU CÓ BẢN QUYỀN (Corrective action of asking copyrighted documents)

Các thành viên thân mến,

Căn cứ theo kết quả hội ý nhóm Mod và Admin trong 2 tuần qua với ý kiến thống nhất là 6/15 và không có ý kiến phản đối là 9/15.

Căn cứ theo phần thông tin trích dẫn từ báo Tuổi trẻ trong topic:“Làm thế nào để có tài liệu hợp pháp”

Chúng tôi thống nhất và ra một quyết định về thông báo với các bạn những thay đổi và quy định mới sau đây:

1- Đổi tên các Topic có tiêu đề không phù hợp như “nhờ tải giùm tài liệu trên Sciencedirect hay tạp chí” thành “Hỏi về tài liệu tham khảo” --> Chịu trách nhiệm điều chỉnh là bạn Mod Gaumit

2- Mọi trau đổi tài liệu của các bên hỏi và bên giúp sẽ chỉ thực hiện qua email của cá nhân của hai bên ( người hỏi và người giúp thông tin)

3- Không post bất kỳ đường link từ các host file như rapidshare, itfile, megaupload,4share,… chứa nội dụng toàn văn của tài liệu có bản quyền lên diễn đàn trong Mục " Hỏi về tài liệu tham khảo"

4- Không đính kèm (attaching) bất kỳ file chứa nội dụng toàn văn của tài liệu có bản quyền lên diễn đàn trong Mục " Hỏi về tài liệu tham khảo"

5- Thành viên khi hỏi được phép post link chứa abstract của tài liệu tham khảo. Số đường dẫn (link) không được quá 5.

6- Các thành viên hỏi về tài liệu có bản quyền từ các tạp chí cần nêu cụ thể danh tánh, lý do, không nói chung chung.

Ví dụ 1:

Tôi là Trần Thị Thùy Diễm, SV khóa 28 trường ĐHTH Huế.

Hiện tôi đang làm tiểu luận về Tổng quan các quá trình oxy hóa quang học trên olefin polymer do thấy Nguyễn Phúc Hải hướng dẫn.

Tôi xin hỏi về tài liệu tham khảo như sau: [tên bài báo]-[tên tác giả]-[trang]-[số volume]-[năm]-[nhà xuất bản] <link chứa abstract của tài liệu tham khảo>

Các bạn nào có biết về tài liệu này thì xin vui lòng trao đổi với mình qua địa chỉ mail: thuydiem1987@xxx.com

Tôi xin cam kết tài liệu dùng là cho mục đích nghiên cứu và học tập.Tôi không có dùng vào mục đích thương mại hay vi phạm pháp luật VN

Bài viết tiểu luận sau khi trình bày và bảo vệ, tôi sẽ ủng hộ vào diễn đàn.

Ví dụ 2:

Tôi là Tiêu Hồng Linh, SV khoa Hóa trường ĐHTH Đà Lạt.

Hiện tôi đang làm luận văn về Tổng hợp màng poly(ehtylenglycol-acrylamide) ghép chitosan thấp phân tử do Cô Trần Quỳ hướng dẫn.

Tôi xin hỏi về tài liệu tham khảo như sau: [tên bài báo]-[tên tác giả]-[trang]-[số volume]-[năm]-[nhà xuất bản] <link chứa abstract của tài liệu tham khảo>

Các bạn nào có biết về tài liệu này thì xin vui lòng trao đổi với mình qua địa chỉ mail: linhlinh2008hk@xxx.com

Tôi xin cam kết tài liệu dùng là cho mục đích nghiên cứu và học tập.Tôi không có dùng vào mục đích thương mại hay vi phạm pháp luật VN.

Bài luận văn sau khi trình bày và bảo vệ, tôi sẽ ủng hộ vào diễn đàn thay lời tri ân cho sự giúp đỡ của các bạn và Thầy Cô.

Với hai ví dụ trên, việc thành viên diễn đàn giúp sẽ phù hợp hơn và việc diễn đàn sử dụng các tài liệu đóng góp từ các thành viên như Linh, Diễm sẽ không gặp rắc rối sau này.

7- Bài post vi phạm những điều nói trên tính kể từ 22 tháng 8 năm 2009 sẽ bi xóa nội dung mà không cần thông báo trước. Mọi thắc mắc khiếu nại sẽ không được giải quyết.

8-Những bài post trước 20 tháng 8 năm 2009 trong topic http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?goto=newpost&t=4071 và tương tự sẽ lần lượt được gỡ bỏ các link tới các host file và các file đính kèm. Chịu trách nhiệm thực hiện là các Mod: gaumit, tieulytamhoan,bluemonster,tigerchem,aqhl, và teppi.

9- Những quy định trước đây về vấn đề này sẽ được thay thế bằng quy định và thay đổi nói trên.

10- Quy định nói trên áp dụng cho mọi thành viên, không miễn trừ cho bất cứ cá nhân nào.

Trân trọng kính báo,

[b]Trưởng nhóm Moderator

Teppi[/b]

Bổ sung điều 5: ( theo ý kiến của tigerchem trong http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?t=7895)

5- Thành viên khi hỏi được phép post link chứa abstract của tài liệu tham khảo. Số link không được quá 5 link.