Quỹ Khuyến học CHEMVN

Điều 1: Bối cảnh và xuất xứ

Quỹ khuyến học CHEMVN là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ ý tưởng của các thành viên chủ chốt trong diễn đàn CHEMVN :”Thể hiện tinh thần người đi trước hỗ trợ người đi sau. Nuôi dưỡng và kết nối lòng đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên học sinh với thực tiển sản xuất của doanh nghiệp

Góp phần giảm nhẹ gánh nặng và khuyến khích động viên sinh viên, học sinh trong tình hình học phí leo thang, khó khăn chung của kinh tế đời sống trong giới sinh viên chuyên nghành Hóa.

Điều 2: Sứ mệnh

Hổ trợ sinh viên chuyên ngành Hóa có nỗ lực học tập, đóng góp nhiệt huyết trong nghiên cứu và ứng dụng Hóa học. Đặc biệt Quỹ cũng dành một phần cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học và các thành viên trong diễn đàn có sự đóng góp tích cực chuyên môn và kinh nghiệm nghiên cứu học tập.

Điều 3 Phạm vi hoạt động của Quỹ

Hổ trợ cho sinh viên, học sinh thuộc vùng sâu vùng xa, duyên hải đang nghiên cứu học tập về chuyên ngành Hoá trong cả nước.

Điều 4: Các thành viên sáng lập Quỹ

Chủ tịch Quỹ : nvtuan Thư ký Quỹ : bim112 Trưởng nhóm : teppi Phó nhóm : bluemonster, aqhl, nguyencyberchem,

Điều 5: Tổng quỹ

5.1 Đóng góp ban đầu cho hoạt động thường niên của Quỹ từ các thành viên sáng lập quỹ nvtuan 14.000.000 nguyencyberchem 8.000.000 teppi 8.000.000 aqhl 8.000.000 lejunanh 2.000.000 bluemonster 2.000.000 nhi 2.000.000

5.2 Đóng góp từ sự ủng hộ của các mạnh thường quân 5.3 Khoản hoàn trả từ việc vay không tính lãi cho sinh viên năm cuối làm đề tài nghiên cứu

Điều 6: Phạm vi chi

6.1 Học bổng học kỳ : 1.000.000 VNĐ/ sinh viên; 700.000 VNĐ/ học sinh 6.2 Học bổng vượt khó: 1.500.000 VNĐ/ sinh viên; 100.000 VNĐ/ học sinh 6.3 Học bổng đề tài nghiên cứu sinh viên: 1.500.000 VNĐ 6.4 Phần thưởng bài viết tổng quan hay trong tháng: 500.000 VNĐ 6.5 Phần thưởng tham vấn hiệu quả nhất trong tháng: 300.000 VNĐ 6.6. Cho vay không tính lãi đối với sinh viên năm cuối làm đề tài nghiên cứu 6.7 Điều hành hoạt động quản lý Q: không quá 10% / 3 tháng.

Điều 7: Duyệt chi

7.1 Việc duyệt chi cũng đồng nghĩa với việc xác nhận rút tiền từ tài khoản ngân hàng. 7.2 Chỉ có Chủ tích và thư ký Chủ tịch là người cuối cùng thực hiện việc duyệt chi. 7.3 Việc duyệt chi cần phải có xác nhận cùng một lúc cả hai chữ ký của hai người đã nêu trong mục 7.2 7.4 Khi vắng mặt một trong hai thành viên trong mục 7.2, sự ủy nhiệm thay thế hợp pháp cần được thực hiện.

Điều 8: Rút tiền từ quỹ

8.1 Thư ký là người thực hiện chính việc rút tiền từ tài khoản. 8.2. Khi thực hiện rút tiền tại ngân hàng, thư ký và một trong những phó nhóm hoặc ngừơi được ủy nhiệm hợp pháp sẽ có mặt tại nơi giao dịch. 8.3 Khi thực hiện rút tiền qua thẻ ATM, thư ký và một trong những phó nhóm sẽ cùng có mặt tại nơi rút tiền bằng thẻ.

Điều 9: Giới thiệu và tuyển chọn ứng viên nhận học bổng

9.1 Tất cả các thành viên trong ban quản trị diễn đàn đều có thể giới thiệu những nhân tố nổi bật trong học tập nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành hóa. Các tiêu chí tiến cử tuân theo mục 9.5 và 9.6

9.2 Tuyển chọn các ứng viên nhận học bổng do trưởng và các phó nhóm thực hiện theo từng năm học. Danh sách chốt lại sẽ hạn định 02 người theo mục 6.1, 02 người theo mục 6.2, 02 người theo mục 6.3 trong tổng số các ứng viên nhận học bổng . Số lượng ứng viên được chọn có thể thay đổi tùy theo tổng quỹ có được trong năm theo mục 5.2.

9.3 Tuyển chọn các ứng viên theo mục 6.4 và 6.5 định kỳ theo từng quý 3 tháng do các mod của diễn đàn thực hiện.

9.4 Tuyển chọn các ứng viên theo mục 6.6 theo từng năm học do các mod và phó nhóm thực hiện.

9.5 Tiêu chí chọn ứng viên (đang xây dựng dựa theo các đề xuất của các thành viên chemvn) 9.5.1 – Nhóm ứng viên thuộc diện 6.1 9.5.2 – Nhóm ứng viên thuộc diện 6.2 9.5.3 – Nhóm ứng viên thuộc diện 6.3 9.5.4 – Nhóm ứng viên thuộc diện 6.4

 • Dành cho mọi thành viên trong diễn đàn CHEMVN
 • Có bài viết tổng quan đạt yêu cầu về : tính sư phạm ( mô tả dể hiểu, ngôn từ gần gũi nhưng chính xác), tính hệ thống (lập luận chặt chẽ, có dẫn chứng, có kết nối mới –cũ, có sự so sánh, có kết nối lý thuyết -ứng dụng), tính cập nhật (chưa có đăng ở bất kỳ diễn đàn nào khác, từ các công bố nghiên cứu hay sách khảo cứu mới).
 • Có bài viết hướng dẫn thí nghiệm hiệu quả (tính sáng tạo, tính sư phạm (lời hướng dẫn dễ hiểu, bước tiến hành đơn giản, cách làm cụ thể có minh họa), tính kinh tế (ít chi phí, nguyên liệu dễ kiếm), an toàn, thân thiện môi trường)
 • Có bài viết đề xuất các hướng giải toán hóa độc đáo mà chưa từng công bố trên bất kỳ diễn đàn nào khác
 • Có bài viết đề xuất ý tưởng , giải pháp hay giải thích hiện tượng trong thực tế liên quan đến ứng dụng hóa học có mang tính sáng tạo, chưa từng được đang trong bất kỳ diễn đàn, báo chí nào khác.

9.5.5 – Nhóm ứng viên thuộc diện 6.5:

 • Dành cho mọi thành viên trong diễn đàn CHEMVN
 • Người có số lượng phản hồi cao, chính xác, được sự công nhận của người cần tham vấn trong tháng. Không tính cho việc tìm tài liệu, sách.

9.5.6 – Nhóm ứng viên thuộc diện 6.6

9.6 Danh sách bình bầu sẽ được chốt lại lần cuối bởi trưởng nhóm và các phó nhóm ít nhất 1 tháng trước khi tiến hành trao học bổng, vốn vay, phần thưởng. Việc chốt lại danh sách sẽ phụ thuộc vào tình hình tổng quỹ và điều kiện liên lạc của đơn vị , cơ sở , trường sở tại

Điều 10. Thực hiện trao học bổng, phần thưởng vốn vay 10.1 Trao học bổng của mục 6.1, 6.2, 6.3: do Chủ tịch Quỹ hoặc Trưởng nhóm thực hiện 10.2 Trao phần thưởng quý của mục 6.4, 6.5 do các Phó nhóm và mod thực hiện 10.3 Trao vốn vay của mục 6.6 do Chủ tịch hoặc Phó nhóm thực hiện

Điều 11. Nhiệm vụ của các thành viên

Bên cạnh những trách nhiệm về thực hiện hoạt động của Quỹ như đã nêu trên, các thành viên còn có:

11.1 Chủ tịch: chịu trách nhiệm về số tài khoản giao dịch, các giấy tờ giao dịch giữa Quỹ với ngân hàng và chi phí hoạt động của Quỹ. 11.2 Thư ký: chịu trách nhiệm về số tài khoản giao dịch, thực hiện tổng kiểm quỹ theo định kỳ quý. 11.3 Trưởng nhóm: chịu trách nhiệm về các nội dung yêu cầu chi, kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp, liên lạc báo chí. 11.4 Các phó nhóm: chịu trách nhiệm về các đề xuất , tiến cử học bổng, vay vốn.

Điều 12 . Xem xét sửa đổi

12.1 Tất cả các điều quy định trên có thể được xem xét sửa đổi khi xét thấy cần chỉnh đổi trong quá trinh điều hành hoạt động của Quỹ

12.2 Khi xem xét, các đề xuất cần được nêu ra và gia hạn 1 tháng kể từ ngày nêu đề xuất về các giải pháp kèm theo và các lập luận cho giải pháp theo trong đề xuất để Chủ tịch và trưởng nhóm đánh giá.

12.3 Sau 1 tuần từ khi nhận được kết quả đánh giá về đề xuất thay đổi, các thành viên theo như trong mục 4 sẽ biểu quyết.

Bổ sung cho điều 3

 • Hổ trợ cho sinh viên, học sinh thuộc vùng sâu vùng xa, duyên hải đang nghiên cứu học tập về chuyên ngành Hoá trong cả nước.

Được chỉnh sửa thành:

 • Hổ trợ cho sinh viên, học sinh thuộc vùng sâu vùng xa, duyên hải đang nghiên cứu học tập về chuyên ngành Hoá tại tp HCM

Lý do: Phù hợp theo nghị định chính phủ về nơi cấp duyệt giấy thành lập Quỹ.

Điều 6: Phạm vi chi

6.1 Học bổng học kỳ : 1.000.000 VNĐ/ sinh viên; 700.000 VNĐ/ học sinh 6.2 Học bổng vượt khó: 1.500.000 VNĐ/ sinh viên; 100.000 VNĐ/ học sinh

Mình thấy học bổng cho học sinh ko được cân đối lắm. Mình nên khuyến khích cho sinh viên ngành Hóa nhiều hơn. Còn học sinh có thể học xong phổ thông rồi đi học ngành khác, thì công cốc lắm. Mình đề nghị trưởng hợp cho học sinh mục 6.1 là 300.000, mục 6.2 là 500.000.

Mình có thắc mắc là chọn lựa đối tượng của mục 6.1 dựa trên tiêu chí gì ? Nếu dựa trên điểm học tập thì những người điểm học tập cao thường có nhiều học bổng rồi, liệu có cần thiết cấp học bổng CHEMVN cho họ nữa không ?

Lúc đầu, em có nghĩ ra một cách để tìm người xứng đáng phát học bổng ChemVN, phù hợp với tiêu chí học thuật trên ChemVN.

Mình sẽ tổ chức cuộc thi học thuật, theo lối thuyết trình seminar. Các đội tham dự được mời từ năm 1,2,3 Khoa Hoá của các trường BK, KHTN, SP trong TP.HCM. Các đội dự thi sẽ gởi bài seminar, tài liệu tham khảo, kèm theo bản đăng kí dự thi vào Diễn Đàn. Hành động này vô tình cũng giới thiệu đến các thành viên tham dự Diễn Đàn chúng ta.

Và các Moderators + Cổ Đông + một số thành viên Pro trong Diễn Đàn sẽ check để chọn ra 3-5 seminar vào chung kết. Chung kết sẽ được tổ chức Offline, khi đó BGK sẽ hoàn toàn có thể test khá chính xác năng lực chuyên môn, khả năng hiểu vấn đề của các đội, để tìm ra những đội xứng đáng theo thứ tự nhất, nhì, ba.

Kế hoạch này sau một thời gian em suy nghĩ, và có bàn luận với bé bim112, thì quyết định cũng khó thực hiện, vì công đoạn check seminar vòng sơ loại để chọn thì hơi mất thời gian, trong khi đa số dàn quản trị viên Diễn Đàn hiện nay thời gian khá hạn hẹp …

Nên em cũng đang thắc mắc như thầy aqhl, không biết mình sẽ làm thế nào để chọn ra ứng cử viên thích hợp cho học bổng ở mục 6.1 đây. :24h_093::24h_083::018:

Hi mọi người,

Chúc các bạn ăn Trung Thu vui vẻ và hạnh phúc với người thân và gia đình.

Thứ 5 tuần tới, teppi sẽ nộp đơn lên UBND theo hẹn. Xin các thành viên chuẩn bị

-giấy cam kết đóng góp ban đầu cho quỹ

 • photo có chứng thực CMND

Xin mọi người giúp mình ý kiến để gút lại việc lựa chọn ứng viên trong điều 9 của điều lệ hoạt động quỹ.

Thân,

hi mọi người! Mình nghĩ đối tượng nhận học bổng là sv khó khăn có kết quả học tập tốt, vì mình là quỹ khuyến học mà. CHỉ cần liên hệ với phòng đào tạo của trường mình muốn trao học bổng, họ có cái list các học sinh thuộc diện khó khăn, sau đó, khi có kết quả học tập, lấy người đứng đầu trong list này thôi. Bước đầu là vậy, sau đó mình hoàn thiện thêm, vì bây giờ tổ chức seminar như BM thì mình đâu đủ người và thời gian để làm. Mọi người thấy sao

Hi bà con group Cổ Đông ! Thông tin từ buổi họp đột xuất ngày 25-9-2008 gồm ba thành viên (Bluemonster, Teppi, và Ngvtuan) đi đến hai quyết định như sau:

 • Tiến hành thực hiện ý tưởng xây dựng background thông tin cho ChemVN bằng cách thành lập Box “Tiêu chuẩn đo lường & Thông tin sản phẩm” với description "Xây dựng background “Tiêu chuẩn đo lường" với data sheet của Thiết bị, sản phẩm”.

 • Kế hoạch thành lập Quỹ ChemVN tạm ngưng, do xét thấy thủ tục khá rườm rà đòi hỏi phải có thời gian nhiều tập trung để lo, mặt khác theo như nhận định của anh Ngvtuan thì thời điểm này chưa thích hợp, lí do quỹ sẽ không sống được bao lâu với số money ít ỏi mà không sinh ra nguồn lợi nào đắp vào …

Cũng từ buổi họp, anh em đã thống nhất một ý kiến, đó là dùng nick chung “BQT” để xây dựng Box “Tiêu chuẩn …”, vì công việc chỉ đơn thuần Copy & Paste từ các tài liệu sẵn có, hoặc translate hoàn toàn sang tiếng Việt … Mục đích chính của việc dùng chung nick chính là tránh các bài thảo luận phương pháp đo, hay các thắc mắc về các tiêu chuẩn, thông tin sản phẩm … sau này trong diễn đàn

Ngoài ra có một vài qui định xoay quanh box “Tiêu chuẩn …”

 • Tất cả các thành viên thuộc mọi user group chỉ được view, không được post (đương nhiên trừ admin được chỉnh sửa và view).

 • Dùng nick chung “BQT” để xây dựng các topic Box này. Cuối mỗi bài post thành viên ghi tên mình vào tab “hide”, em đã disable module thanks nên sẽ không thành viên nào view được.

 • Những người tham gia xây dựng Box sẽ được chọn. Thực ra em nghĩ chắc một số thành viên trong Ban Điều Hành Diễn Đàn đứng ra nhận thôi, vì công việc này không cần trí tuệ, chỉ cần có time và tài liệu, thông tin. Vấn đề tài liệu, thông tin có thể được share từ anh Teppi, anh Ngvtuan, hay Aqhl.

 • Những thành viên tham gia xây dựng sẽ được em gửi password của nick “BQT”.

 • Trước mắt chưa có nội dung nên em Disable hoàn toàn các permission của các user group đối với box này. Đợi khi xây dựng một nền tảng nội dung kha khá mới open.

 • Về mặt nội dung, box này chỉ đề cập đến tiêu chuẩn, không đi vào phương pháp. Vấn đề phương pháp sẽ nằm ở những Box thảo luận khác.

Toàn bộ nội dung là thế, anh em trong Group Cổ Đông giúp em cho ý kiến phát. :hun (

@Bản thân em nãy giờ suy nghĩ lại, vẫn chưa thông lắm chuyện tại sao phải dùng nick chung, khá rắc rối vấn đề. Mong anh Teppi với anh Ngvtuan giải thích lại cho anh em cùng hiểu và thảo luận.

@Trước mắt em nghĩ chỉ có anh Ngvtuan với anh Teppi có đủ điều kiện để xây dựng Box nhất. Hai anh đồng ý đi tiên phong không ạh ? :24h_057:

@Bản thân em nãy giờ suy nghĩ lại, vẫn chưa thông lắm chuyện tại sao phải dùng nick chung, khá rắc rối vấn đề. Mong anh Teppi với anh Ngvtuan giải thích lại cho anh em cùng hiểu và thảo luận.

Mục đích “background” là một "thông tin mở " để mọi người sau này có thể xem và có những "câu hỏi mở " tiếp theo trong diễn đàn. Câu hỏi mở trong diễn đàn sẽ phong phú và tiếp cận được nhiều khía cạnh hơn khi tính chất , nội dung mang tính khách quan ở người hỏi và khích lệ nhiều người quan tâm để hỏi và trả lời hơn thay vì cho tất cả biết rõ ai là người đưa tin. Ngoài ra , điều này giúp cho người cập nhật có thời gian cập nhật thông tin và quan sát động thái diễn tiến và hiệu chỉnh “background” phù hợp và khách quan hơn trong quá trình thay vì quá bận bịu với việc trả lời nếu bị cho biết tên.