quy trình sản xuất phân kali

Ai có biết địa chỉ nào nói rõ về quy trình sản xuất phân kali. Giúp mình với. Mình đang cần gấp.Cảm ơn nhiều.

e tìm google cũng có mà http://www.google.com.vn/search?hl=fr&q=quy+trình+sản+xuất+phân+kali&btnG=Recherche+Google&meta= Thân

Em cũng tìm rồi. Nhưng em muốn tìm hình ảnh sản xuất, và quy trình điều chế bằng hình ảnh.

Tui cũng đang tìm và tìm không đựoc bạn naò tìm đựoc thì giúp với?