Ribiotic?

Ribiotic được định nghĩa như thế nào? Việt Nam mình ghiên cứu Ribiotic tới đâu rồi? Để có một Việt Nam khỏe mạnh chúng ta cần đề cập và phát triên Ribiotic, mong các bạn thảo luận đề tài này nha.:ot (