Sach hoa ly cua Peter Askin "physical chemistry 7.x" Ai co share len cho anh em dung.

Minh thay Thay Thanh gioi thieu sach hoa ly cua PETER ASKIN “PHYSCAL CHEMISTRY 7.xx” Ai co share le anh em dung voi. Xin cam on nhieu.

Co cai link nay hay de trich cac doan trong cuon Physical Chemistry cua P.Atkins and J. de Paula, khong biet co huu dụng (edition 7 thoi) http://www.whfreeman.com/pchem7/

Bạn có thể liên hệ bộ môn Hóa Lý (Phòng 69 nhà I) để hỏi về sách này. Hoặc trực tiếp hỏi thầy ở phòng 79 hay trong trong giờ học. Mình có thấy trong phòng bộ môn Hóa Lý có sách này.

mình đang cần một số sách về cấu trúc dòng trong thiết bị hóa học,ai biết chỉ dùm nha