sản xúât dầu gội đầu...:) mướt da, mượt tóc...

thành phần : cho 1,1lít dầu gội (1)Laurin sunfat : 100g, hoà tan trong nước nóng càng tốt, nước nguội đợi 24h (2)Dung dịch NH4Cl bão hoà 100ml

(3)Màu thực phẩm (4)Mùi : lài, táo, chanh(giống nước rửa chén nếu chọn mùi này) keke

cho 1 vào 2, khuấy đều nhé. bắt đầu đặc lại là được, sau đó 3 , 4 vào lượng tuỳ ý… chúc thành công và thân chào… nếu gội ngứa thì dùng H2C2O4 chuẩn độ lại cho trung tính là được…thanks… không thành công thì dùng làm nước rửa chén

:kham (