Sản xuất NaOH

co ai co the giup minh tim hieu them ve vat lieu composite su dung trong san xuat xut khong?

Đề nghị bạn sử dụng tiếng VIỆT

theo minh thi trong qua trinh san xuat xut người ta sử dụng vật liệu composite trong màng trao đổi ion của qua trình điện phân.

Đề nghị bạn sử dụng tiếng VIỆT

Hiện nay có 3 quy trình sản xuất NaOH.

  • Dùng buồng có lớp điện cực tiếp xúc thủy ngân

  • Dùng màng ngăn xốp bằng lớp amiang

  • Dùng màng trao đổi ion bằng copolymer của tetrafluoroethylene hoặc monomer fluorinát hóa

Bạn có thể tham khảo các sơ đồ biễu diễn quy trình sau:

Buồng phản ứng có lớp điện cực thủy ngân:

[FLASH]http://www.eurochlor.org/assets/flash/animations/mercury_cell.swf[/FLASH]

Buồng phản ứng dùng màng trao đổi ion:

[FLASH]http://www.eurochlor.org/assets/flash/animations/diaphragm_cell.swf[/FLASH]

Buồng phản ứng dùng màng ngăn xốp:

[FLASH]http://www.eurochlor.org/assets/flash/animations/membrane_cell.swf[/FLASH]

Hãy lấy địa chỉ là Thế giới Hóa học Vn ( chemvn) như là nguốn tài liệu điể bạn làm tham khảo nhé.

Các File trên này là file flash để trình diễn quy trình.

Thân,