sản xuất naphthalene từ hợp chất đa vòng

Mình muốn hỏi một chút ai biết trả lời giup minh với Trong dây truyền công nghệ sản xuất naphthalene từ các hợp chất đa vòng nhiệt độ là 550-600 độ mà người ta đưa nước vào vậy tác dụng của nước ở đây để làm gì Cảm ơn mọi người trước nghen