số mesh

Khi dùng các rây thì có số “mesh” , vậy số mesh nay liên quan thế nào đến kích thước lỗ rây, vì mình tham khảo thấy số mesh giống nhau nhưng kích thước lỗ khác nhau.

Vấn đề này mình đã có đề cập trong một “thớt” , bạn có thể coi lại để tham khảo số méh theo kích thước lọt rây tương ứng:

Mình đã đọc bài này rồi, nhưng minh muốn biết là giữa số mesh và đường kính của lổ rây thì liên quan gì với nhau, hay người ta cứ thế quy định mà không có mối quan hệ nào. Vậy khi mình biết số mesh mình phải đi tìm số tay để tra đường kích hay chỉ cần tính theo một công thức hay hệ số nào đó là ra. Mình tham khảo thấy mesh 14, 16, 20 tương ứng 1,166 -0,991 - 0,083 mm( trang web http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://24.69.64.171/image/benefic/mesh.jpg&imgrefurl=http://24.69.64.171/mining/gold.htm&h=785&w=1049&sz=46&hl=vi&start=7&sig2=DvC9GM4PLAslCN2D00Xunw&um=1&usg=__z5btwnxGwUmnn_u8wSYtzKciHAo=&tbnid=LprUGU2z3-Rp1M:&tbnh=112&tbnw=150&ei=Xj4SSa-0IYLC6gOiie3KAw&prev=/images%3Fq%3Dscreen%2Bmesh%26um%3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DN) trong khi đó theo chemvn thì tương ứng 1,41- 1,19- 1 mm. Vì thế mình thắc mắc.

Bạn đọc lại một lần nữa đi. Số mesh bạn đưa ra 14, 16, 20 phải tương ứng với 1.19mm,1.00 mm, 841micron chứ. Sự sai biệt theo tôi nghĩ là do chuyển đổi đơn vị hệ inch sang hệ mét thôi.

Mình giải thích thêm một ít

Hệ rây Tyler: Các rây được làm bằng các sợi đan và được tiêu chuẩn hoá. Thường dùng từ mesh để chỉ số lỗ trên chiều dài là 1 inch.

Ví dụ: Rây 10 mesh sẽ có 10 lỗ trên chiều dài 1 inch và đường kính lỗ rây sẽ bằng 0.1 inch trừ đi đường kính sợi đan.

Do đó mesh chỉ là kích thước danh nghĩa của một rây, nó không cho biết kích thước thật của lỗ rây nếu không biết đường kính sợi đan của nhà sản xuất-----> phải tra bảng.

Bạn có thể tham khảo thêm về các hệ rây chuẩn ở trang 13 sách Cơ học vật liệu rời - Vũ Bá Minh, Hoàng Minh Nam-NXB Đại học quốc gia HCM (cả bảng tra tương ứng hệ rây chuẩn Tyler)