Số pư xảy ra

C2H5OH, CH3COOH, C2H5ONa, C6H5ONa, CH3COONa, cho lần lượt tác dụng với nhau Số pư xảy ra (với mọi điều kiện xúc tác) ???:24h_027:

mình chỉ biết có các pư sau thôi C2H5OH + CH3COOH -->(thuận nghịch) CH3COOC2H2 +H2O CH3COOH + C6H5ONa --> C6H5OH + CH3COONa C2H5ONa + CH3COOH --> C2H5OH + CH3COONa CH3COONa + CH3COOH -->(thuận nghịch) CH3COOH + CH3COONa (ko bit có thể xem là 1 pư ko)

Mình nghĩ phản ứng đó không được tính đâu

Mấy cái thằng này thi oke!

Còn cái này thì không phải là không có mà là hoàn toàn ko có. Về nguyên tắc khi một phản ứng được xem là xảy ra thì sản phẩm sinh ra phải có tính chất yếu hơn tác chất, ví dụ: tác chất có acid cho ra sản phẩm acid thì acid sản phẩm phải yếu hơn acid tác chất, tương tự với base, ví dụ phản ứng này: CH3COOH(acid) + C6H5ONa --> C6H5OH(acid yếu hơn acid đầu) + CH3COONa :24h_046:

theo quan điểm của mình (mong mọi người góp ý) : dd CH3COOH tạo môi trường acid, dd CH3COONa thủy phân cho môi trường base khi trộn với nhau sẽ xảy ra quá trình cân bằng lại pH, tạo ra dd đệm, do đó phải có một cân bằng phản ứng thuận nghịch

Đáp án là có 4 phản ứng nên có` lẻ nó là một pư Thân!