So sánh nhiệt độ sôi!

Bạn giải thích dùm mình: vì sao aniln lại có nhiệt độ sôi cao hon phenol? CÓ phải, do giữa các phân tử anilin có nhiều liên kết hiđro hơn trong phenol. So sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của amin bậc 1, amin bậc hai, bậc ba?:24h_125: Thanks

Aniline Properties Molecular formula C6H7N Molar mass 93.13 g mol−1 Appearance colorless liquid Density 1.0217 g/ml, liquid Melting point

−6.3 °C Boiling point

184.13 °C Solubility in water 3.6 g/100 mL at 20°C Acidity (pKa) 27 (conjugate acid pKa = 4.87) Basicity (pKb) 9.4202

Properties Molecular formula C6H5OH Molar mass 94.11 g/mol Appearance White Crystalline Solid Density 1.07 g/cm³ Melting point

40.5 °C Boiling point

181.7 °C Solubility in water 8.3 g/100 ml (20 °C) Acidity (pKa) 9.95

Khi so sánh hai cấu trúc mà hoạt tính hay các nhóm thế khác nhau hoànt toàn là một điều rất khó khăn, và nhiều khi ko áp dụng 1 lý thuyết cụ thể nào. Chính vì thế các bài toán so sánh nhiệt độ sôi, thường áp dụng với các cấu trúc tương tự nhau , có các nhóm chức tương tự nhau thì mới hiệu quả và sáng tỏ. Ví dụ bài này nhiệt độ sôi 2 chất không khác nhau là bao, nhưng nhiệt nóng chảy thì khác nhau rõ ràng… Tương tự độ tan của 2 chất trong nước khác nhau, vậy ở đây chúng ta có thể đặt câu hỏi tại sao có sự khác biệt đó. Thân

Bạn đọc thử xem có giúp ích gì không ?


http://chemvn.net/chemvn/showpost.php?p=36562&postcount=6
 

Theo mình anilin có nhiệt độ sôi cao hơn do nó phân cực nhiều hơn=>liên kết hidro mạnh hơn.Trong các amin thì amin bậc 2 là mạnh nhất còn amin bậc 1 và bậc 3 thì xấp xỉ nhau rất khó so sánh.

do số lượng liên kết hidro mà anilin tạo ra nhiều hơn thôi.