Solar Energy Material

Hiện nay mình đang làm thuyết trình về collector mặt trời trong đó dùng bề mặt hấp thụ loại chọn lọc (selective surface). Đặc tính của loại vật liệu này là nó có khả năng hấp thụ mạnh các bước sóng thấp (từ mặt trời chiếu đến) và phát xạ yếu của bước sóng cao (từ bản thân nó phát ra) Vật liệu phổ biến là crom đen Cr2O3. Mình chưa hiểu tại sao nó lại có khả năng chọn lọc bước sóng như vậy. Phần này có vẻ liên quan đến lượng tử nhìu nhưng đang tìm kiếm trên mạng thì thấy có bài về solar cell ở đây nên mình muốn hỏi thử. Thanks các bạn.

Bạn thử mail và trao đổi với thầy Nguyễn Thái Hoàng ở Khoa Hóa - ĐHKHTN - ĐHQG TpHCM xem sao. Thầy Hoàng có rất nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này: Email: nthoang@hcmuns.edu.vn Òfice (8) 3 8397720

Việc này rất đơn giản.

  1. Thứ nhất là xem bước sóng ánh sáng mặt trời nằm trong khoảng nào?

  2. Thứ hai là xem bandgap của Cr2O3. Đó là key đển trả lời câu hỏi này…

Mình còn thấy bây giờ người ta dùng cả muối (NaCl) để hấp thụ năng lượng mặt trời rồi. :smiley: