stoichiometry<--là j?

stoichiometry<-- tra từ điển là Phép tính hợp thức, mà e ko hiểu nó nghĩ là j? Áp vô câu sau thì dịch nó như thế nào, mong các bác giúp đỡ to obtain polyamic acid with s high molecular mass, strict attention must be paid to the purity, stoichiometry and order of mixing of the reactants.

stoichiometry có thể dịch là tỷ lệ hợp phần, tức là tỷ lệ của các chất.

mình cũng giống langbiang vậy.Stoichiometry có thể dịch là hệ số tỉ lượng,chính là tỉ lệ các chất.

ui seo mí bác hụp TA gôd zữ zẹ teeeeeeeeeeeeeeeee