Sử dụng ChemLab

Em đang sử dụng ChemLab cho mục đích học tập. Em thấy phần mềm này rất hay nhưng vãn chưa biết được hết các ông dụng và cách sử dụng. Vậy ai có ebook, hoặc biết cách sử dụng từng công dụng của nó thì share cho em với.Em rất biết ơn./. Link donw của ChemLab đây http://www.esnips.com/doc/1c1baf82-c9fe-4c57-91f5-c48987694831/cl20_evl

Anh có thể xem ở đây

Bác chơi hướng dẫn bằng tiếng anh thì nói làm gì nữa? trong chemlab đã có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh rồi mà??? Bác có hướng dẫn bằng tiếng việt không? chia sẽ cùng anh em đi… thank bác trước nhé!

File hướng dẫn sơ bộ về ChemLab bằng tiếng Việt. Download