Sự thủy phân của TiOSO4

Cho mi`nh hỏi TiOSO4 tác dụng với nước được chất gì vậy ? Cho mình hỏi công thức cấu tạo của nó luôn hen

Hi em đây là phản ứng dùng trong điều chế TiO2 đó, tùy vào yêu cầu điều chế và kích thước hạt TiO2 mong muốn thu được mà người ta có thể dùng thêm dung môi làm chậm quá trình thủy phân rất nhanh này. Cũng có thể nói là TiOSO4+2H2O == H2TiO3+H2SO4 Sau đó H2TiO3 == TiO2+H2O Túm lại là tạo TiO2 Thân

TiOSO4 mà bạn nói là Titan oxit-Sunfat người ta thường ký hiệu là Ti(SO4)O . Khi cho Ti(SO4)O tác dụng với H2O(nguội) sẽ xảy ra pu : pu : Ti(SO4)O + H2O -> TiO(OH)2 + H2SO4 . TiO(OH)2 trắng kết tủa lắng xuống , xin nói luôn là TiO(OH)2 là 1 hợp chất bền , chỉ phân hủy mạnh ở khoảng 600->700 độ C tạo thành TiO2 .

:slight_smile: nói chung, quan trọng là điều chế ra TiO2 thôi, tính bền của TiO(OH)2 mình ko bàn đến, bạn có thể thấy ở đây http://www.spm.com.cn/papers/over2/011.pdf là TiO(OH)2 chuyển thành TiO2 ở khoảng 400°C Thân