tách chất của Crôm và nhôm?

  • Một dung dịch chứa kalicrômit và kali anuminat.Từ đó bằng cách nào tách được 2 hidroxit : Cr(OH)3 và Al(OH)3? Mọi người giúp em với mai thi rồi nha!Cám ơn mọi người trước!

xuc dd NH3 vao` coi

NH3 dùng để phân biệt Kẽm hidroxit với Nhôm Hidroxit mà. Thằng Nhôm và Crom (III) có tính hidroxit giống giống (không td dd NH3 ) nên dùng cái đó không ổn đâu!

dùng CO2 cho vào dung dịch là ok rồi