Tài liệu về hiệu ứng cộng hưởng

Chỉ giúp em sách hoặc trang web nào viết nhiều về hiệu ứng cộng hưởng đặc biệt là tiếng việt thì càng tốt. :vanxin(.cần rất GẤP Ạ!!sắp đến thi cuối kí rùi. HELP ME!!!

Thắc mắc chỗ mô bạn cứ hỏi trong những topic hiệu ứng đã có sẵn trong diễn đàn ! Nói chung vấn đề này đơn giản, ko cần đọc nhiều sách đâu !!!

về hiệu ứng cộng hưởng hay các hiệu ứng khác, bạn có thể tham khảo ở các sách "cơ sở lý thuyết hóa học hữu cơ " tập 1 của GS Trần Quốc Sơn ĐHSP HN hoặc bạn liên hệ cyberchem photo sách của thầy Lê Văn Thới, hoặc sách hữu cơ 1 của cô Nguyễn Kim Phi Phung… Nếu bạn không tìm đc , mình có thể cho bạn mượn photo. Liên hệ email của mình. mình có khoảng 3, 4 cuốn nói về hóa hữu cơ cơ sở. forever_chem2005@yahoo.com :danhmay (