tại sao chuối lại bị sượng

bà con ơi giúp mình với.tại sao chuối lại bị sượng trong quá trinh bảo quản lạnh(chuối đưa vào bảo quản là chuối còn ương)

Không có gì đâu nguyên nhân là do dính nước lạnh làm tinh bột đông tụ thôi mà.

Minh đẫ tìm hiểu và cho răng không phải do đông tu.mà là do bảo quản lanh quá chuối bị tổn thương lạnh.enzyme ở trong chuối dị bất hoạt nên không thể chuyển hoá tinh bột thành đương.và hạt tinh bột càng nhỏ dần theo thời gian bảo quạnngoài ra do nhiệt độ tháp té bào trong chuối bị đông kết nên không thể tham gia vào quá trình chuyển hoạhiên tương sượng cũng sảy ra ở chuối non bị chặt sơm.