tẩy vết bút tẩy

có ai biết cách tẩy vết bút tẩy trên giấy trắng không chỉ giùm đi

để khô rùi cạo đi :chaomung

Khi đã tẩy lên giấy rồi thì có lẽ chỉ có cạo thôi. Vì đôi khi dùng mấy chất hóa học tẩy luôn cả giấy.

ặc không còn cách nào khác hả anh chị? em muốn làm mất vết bút tẩy vì em trót tẩy lên giấy tờ rất quan trọng anh chi ơi nghĩ dùm em đi

Anh thử dùng giaven cái. Thấy mọi hôm bố em viết nhầm tên nhầm họ thế nào hình như dùng giaven tẩy là ra thì phải. Anh thử làm cái rồi nói kết quả cái. Vì em cũng chưa thử bao giờ cả.