thành phần không khí

cho em hỏi:tại sao các chất khí như nito, oxi,cacbon dioxit khí hiếm ở trong không khí có tỉ khối khác nhau nhưng lại không phân thành lớp mà lại hỗn độn như vậy?

tại vì trong khí thì các phân tử khí chuyển động hỗn độn nên làm sao phân lớp rõ ràng dược em.nhưng thực sự ở khí thì vẫn có trường hợp phân lớp tuy nhiên không hình thành xích đạo mặt phân cách của chúng

Các chất khí có lực liên kết yếu, khoảng cách giữa các phân tử lớn hơn so với chất lỏng và rắn. Nên luôn có khoảng trống cho các phân tử khí khác về bản chất xâm nhập. Nếu e học cao hơn thì sẽ biết xu hướng của các hỗn hợp cả 3 thể rắn lỏng khí là làm cho mức độ hỗn độn cao hơn nên các chất khí đều khuyếch tán vào nhau.