Thêm một bai hữu cơ lạ

đốt cháy hoàn toàn hh A gồm CH4, C2H4, H2 cần vừa vặn V lít O2 (đkc). Sản phẩm cháy cho từ từ qua bình đựng dd Ca(OH)2 dư, thấy tạo ram 6g kết tủa. Sau pứ, khối lượng dd trong bình giảm 2,64g. V lít O2 có giá trị là ?

Bài này thì lạ thế nào nhỉ Kết tủa là CaCO3: ta có n(CO2) = n(CaCO3) = 6/100 = 0,06 mol m(dd giảm) = m(CaCO3) - m(CO2) - m(H2O) => m(H2O) = 6 - 0,06.44 - 2,64 = 0,72 n(H2O) = 0,04 mol. Rồi bảo toàn Oxi là ra n(O2) = n(CO2) + n(H2O)/2 = 0,06 + 0,04/2 = 0,08 mol => V(O2) = 1,972 lít Để bài có điểm “vô lí” khi tính được mol CO2 > mol H2O vì hỗn hợp gồm CH4 (ankan), C2H4 (anken) và H2 thì đốt cháy phải được mol CO2 < mol H2O Từ sau bạn đưa câu hỏi trắc nghiệm lên thì nên đưa cả đáp án nhé

Bài tập này có lẽ bị sai đề, theo tôi sửa đề này lại là hh gồm CH4, C2H4, C2H2. Vì nếu là hh gồm CH4, C2H4 và H2 thì số mol CO2 tạo ra phải nhỏ hơn H2O.