thêm tiện ích "trang cuối"

khi một topic nào đó có rất nhiều trang (nhờ download trên sciencedirect chẳng hạn), admin có thể cho xuất hiện “trang cuối” mà không cần mở topic ra được không? vì cứ như bây giờ mở topic ra mới thấy “trang cuối” làm mất thời gian lắm.

Xuất hiện chỗ nào?

Kiểu như rà chuột đến tiêu đề topic thì sẽ xuất hiện 1 cái pop-up nhỏ kế bên tiêu đề để thông báo nội dung trang đầu hoặc trang cuối của topic đó anh ạh. Nhưng theo em nghĩ thì không cần thiết vì đối với topic nhờ tải dùm tài liệu trên SD thì khi mình click vào tiêu đề thì sẽ chuyển ngay lập tức tới trang cuối mà mình đã đọc trước đó, rất tiện khi mình cần xem những bài viết liền sau đó.