Thí nghiệm hóa

Mình đang phải làm bài thí nghiệm hóa học về Các quá trình cân bằng trong dung dịch. Trong đó có đoạn yêu cầu giải thích tại sao iot trong CCl4 lại dễ tan hơn iot trong nước.Có ai giải thích được cho mình bằng phương trình phản ứng không?

dung môi phân cực hòa tan các chất phân cực tốt hơn.dung môi kém phân cực hòa tan các chất kém phân cực tốt hơn.Lý do:dung môi và chất tan có cấu trúc càng gần giống nhau thì dễ tan vào nhau

Hôm nay em làm TN Hóa Lý mà còn nhiều điều chưa biết wa’. Các bác có kinh nghiệm gì thì chỉ cho em với:012: nhé!

thí nghiệm hóa lý khó lăm bạn àh, bạn phaai3 chẩn bị bài thật kỹ. đặc biệt là có mấy bài của các bạn làm trước rùi nên tham khảo hihi thân!

Không biết các bạn thí nghiệm(TN) có giống với tụi mình không?tụi mình TN thì phải chuẩn bị bài ở nhà trước, trước khi vào TN từng nhóm sẽ "được "gặp thầy hướng dẫn TN.Thày sẽ hỏi những vấn đề nội dung bài TN nếu SV nào không trả lời đc thì out ngay.vì vậy kinh nghiệm bạn nên chuẩn bị bài ở nhà thật kĩ và trả lời tất cả câu hỏi trong tập hướng dẫn TN