Thiết bị đo độ hấp thụ quang

Ai có thể giúp mình giải thích rõ ràng thiết bị đo độ hấp thụ quang được không?thanks

Rất nhiều loại về thiết bị đo hấp thụ quang, bạn nên tham khảo ở thiết bị thông dụng như UV-VIS để tìm hiểu.

thiết bị đo độ hấp thụ quang là một dụng cụ đo độ hấp thụ quang của dung dịch mẫu phân tích từ đó suy ra nồng độ chất phân tích với A=aC A là độ hấp thụ quang máy đo A=lg(Io/I) Io là cường độ ánh sáng ban đầu , I là cường độ ánh sáng còn lại sau khi ánh sáng đi qua dung dịch C là nồng độ chất cần phân tích a =const với mỗi dung dịch và bước sóng xác định tùy vào các phương pháp mà người ta sử dụng các loại máy khác nhau như máy đo độ hấp thụ phân tử , máy đo độ hấp thụ và phát xạ nguyên tử ta chỉ cần đưa mẫu vào và đều chỉnh một số thông số phù hợp rồi máy sẽ đưa ra kết quả giá trị A