Thiếu địa chỉ - em cần mua EVA

em cần mua EVA thành phần từ 18% đến 24%, dưới 5kg nhưng ngoài thị trường giờ không tìm được nữa, cả loại 250kg cũng không có. Có ai có cho em xin mua với!em đang cần gấp lắm! hic hic!

Chào bạn, hiện tại mình đang làm tại công ty KHKT Đông Dương, bạn cần gì cứ liên hệ cụ thể với mình theo email: truong.cnh@gmail.com.

Chào Bạn

Công ty mình chuyen cung cấp các thiết bị và hóa chất Nếu bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ Nguyễn Đức Hội M# 0902920577 Sales@lamviet.com