Thiếu địa chỉ - Hỏi nơi bán thuốc kháng sinh Ciprofloxacin

Mình đang làm đề tài về thuốc kháng sinh thuộc họ Quinolones, ai biết nơi bán chất chuẩn chỉ cho mình với!

Mình biết ở Viện Kiểm nghiệm Thuốc 200 Cô Bắc có bán chất chuẩn bạn liên hệ xem có thứ bạn cần k nhé.

Bạn cần thì có thể liên hệ với mình Mr.Do Van Truong DONG DUONG SCIENTIFIC AND TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITTED (INDOCHINA Co., Ltd) Address: B16 Lock 5, Dinh Cong New zone, Hoang Mai Dist, Ha Noi City, Viet Nam Tel: + (84-4) 6404891,5657697 * Fax: +(84-4) 6404892,5657706 Cell phone: +(84)904963344 Email: truong.cnh@gmail.com